Cd

Se De

24 march - 8 april 2001

Participating: Marianne Abelsson, Kenneth Abrahamsson, Modhir Ahmed, Inger Andersson, Nanny Andersson, Jan Bertil Andersson, Gunnar Bergh, Björn Bergsten, Lena Björn, Olle Brandqvist, Björn Bredström, Marie Capaldi, Lena Cronholm, Kerstin Dahl-Norén, Torbjörn Damm, Eva Engstrand, Björn Eriksson, Kerstin Follin, Hans Gothlin, Bengt Gustavsson, Gunilla Hellén, Gun-Britt Holmgren-Ivstedt, Yrjö Häkkinen, Jarl Ingvarsson., Marie Isaksson, Göran Ivarsson, Bengt Ivstedt, Bengt Jacobsson, Sven-Erik Johansson, Rolf Julander, Inger Landström, Anita Larsson, Johan Lindberg, Michael Lindberg, Margit Lindberg, Christina Lindeberg, Jill Lindström, Per Åke Magnusson, Anna Mattsson, Carola Melo, Helen Molin, Pernilla Nilsson, Kersti Nilsson, Tomas Nilsson, Rune Persson, Ingrid Pettersson, Tommy Pettersson, Christina Roosvall, Ingalill Sjöblom, Susanna Stamenova, Yvonne Swahn, Göte Sällström, Tor Udd, Helena Zedig and Ulla Zimmerman.


Installation av Björn Bergsten och Tomas Nilsson
Installation by Björn Bergsten and Tomas Nilsson

Se De 1

Carmen Ohlsson
Performance by Carmen Ohlsson
Cd