Ingegerd Härtestem, Förklädnader

Sisters

 

Avakening
13 – 28 November 2021
Ingegerd Härtestem, Förklädnader