Om Ålgården

Ålgården BoråsÅlgården drivs av den ideella föreningen med samma namn. Föreningen startade 1973 som kollektivverkstaden Borås Konstgrafiska Verkstad, BKV. Efter en period på industriområdet på Göta återfinns verksamheten sedan 2000 under sitt nya namn på Ålgården, ett kulturhistoriskt och naturskönt reservat vid Viskan mitt i den kommersiella Knallelandsmiljön.

Ålgården var från början en kvarn som grundades på 1600-talet. Under en period användes huvudbyggnaden som vattenverk innan den från 1960 blev ett museum för den samling som Roland Kempe donerade till Borås Stad. Sedan Kempesamlingen flyttats till Borås Konstmuseum stod området tomt en tid innan BKV flyttade in 2000.

Numera används hela Ålgårdsområdet för konständamål. Huvudbyggnaden är galleri där föreningen arrangerar 3 – 4 utställningar per termin av såväl gästande svenska och internationella konstnärer som föreningens egna medlemmar. Även den vackra utomhusmiljön används ibland för utställningsändamål. Roland Kempes ateljé på galleriets övervåning används som gästateljé.

Det gamla ställverket är numera en litografi- och screentrycksverkstad. Tornet, det s k giraffhuset, fungerar som glasverkstad med fjusingugn. I en särskild byggnad finns därutöver verkstad för koppargrafik. Bostadshuset, den tidigare vaktmästarbostaden på området, fungerar som kontor, kök, gästbostad och digitalverkstad.

Tillsammans med utställningsverksamheten och verkstäderna arbetar föreningen också med kurser inom sina olika grenar samt krokiteckning som har en lång tradition på Ålgården.

Alla intresserade har som framgår av stadgarna nedan möjlighet att bli medlem i ÅLGÅRDEN. Det som krävs är att man har de kunskaper som behövs för att självständigt kunna använda utrustningen. Om man inte redan har dokumenterad sådana kan man enklast delta i någon av de kurser som anordnas fortlöpande.

Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr per år.
Den som önskar fri tillgång till verkstäderna betalar därutöver 800 kr.