Styrelsen

Bengt-Göran Johansson, ordförande
0736-244208
[email protected]

Anna-Maria Nilsson, sekreterare
0705-241655
[email protected]

Britt-Marie Ingemarsson, kassör
0705-133750
[email protected]

Bengt Wahlgren, ledamot
033-121995, 0706-714367
[email protected]

Peter Huzell, ledamot
0737-182181
[email protected]

Gun-Britt Holmgren-Ivstedt, ledamot
0739-782693
[email protected]

Annika Edberg, ledamot
0708-889524
[email protected]