Screentryck

Screentryck på Ålgården

Screentrycket är i samma byggnad som litografiverkstaden. Vi har införskaffat ett screenbord SVECIA av den mindre modellen med vilket man kan trycka 70 x 100 cm stora ramar. Grundutrustning med raklar kemikalier påläggare finns, allt i god kondition. En ny tvättbox för högtryckstvätt är installerad och hjälper till att hålla rummet och tryckaren torr.

 


 

Screentryck på Ålgården

Screentryck på Ålgården