La Collecte ”Deux”: Grafik från fem kontinenter

La Collect "Deux"

8 oktober - 24 oktober 2004

300 konstnärer från 20 olika länder utspridda på fem kontinenter deltager i detta grafikprojekt under temat ¨två¨. En unik samling av grafiska blad som vi är glada att kunna visa här i Borås. Initiativet är taget av Presse Papier (en liknande konstnärernas verkstäder och galleri som Ålgården) belägen i Quebec, Kanada. I Sverige är det Ålgården som samlat in de svenska bidragen. Presse Papier har i sin tur samlat in från alla 20 länderna och nu pågår 20 likadana utställningar världen över.

La Collecte ”Deux”: Grafik från fem kontinenter