Malena Karlsson: Svarta hål och andra fallgropar

Malena Karlsson

4 - 20 oktober 2013

Vernissage 4 oktober 18 -20
18:30 visas föreställningen SVARTA HÅL OCH ANDRA FALLGROPAR

KREATA framför ett skuggspel med modern overheadteknik
(Ulrika Liljedahl, Lena Persson och Malena Karlsson)

malenakarlsson.weebly.com

Malena Karlsson: Svarta hål och andra fallgropar