Konst-värk, medlemsutställning

Medlemsutst-webb

29 november - 14 december 2014

Välkommen till vernissage lördag 29 november 12 – 16

Rubrik till årets medlemsutställning blir Konst-Värk. En ordlek med begreppen verk och värk. En uppmaning till oss alla att ta tag i skapandeprocessen och att godkänna för visning, inte bara de ” färdiga ” verken utan även de avtryck som görs på vägen dit.

Konst-värk, medlemsutställning