Stina Folkebrant, ”Amazonjinx”

21 mars – 5 april 2020

AMAZONJINX

Välkommen till min kyrka av skog och djur!

” No Jinx Paradise ” står som triptykens mitt med kunskapens träd och ormen men ingen Adam och Eva för det blir istället vi besökare…

På flankerna ser ni målningarna” I see you ” och  ” I eat you ”…

Det är vi människor som jinxar…vi är Amazonas förbannelse…

Jag har valt att inspireras av Amazonas som en symbol för jordens skogar.

Amazonas är en av jordens största vildmarker och lungor. Det finns ett samband mellan Amazonas välbefinnande och planetens.

Amazonas är den enda skog som kan skapa sitt eget regn. Vatten pumpas upp från rötterna ut i bladen som tar upp solstrålningen, vilken värmer upp luften och skapar varma luftfickor som bildar moln.

Om man flyger ovanför Amazonas kan man se moln stiga upp ur skogen.

Rötterna växer 20 meter ner i jorden och suger upp vatten till trädkronorna som är 50–60 meter upp i luften. Hälften av skogens träd tappar därför inte sina löv under torkan. Om vattnet i marken torkar ut blir träden stressade, tappar blad, dör och börjar lätt brinna vilket är det störta hotet mot regnskogen.

Kalhyggen ödelägger skogens regnproducerande cykel.

Samhällena ser Amazonas som en resurs vad gäller råvaror såsom trä och mark. Betesmarker överges, träd avverkas, markerna blir torrare och oavsiktliga bränder ödelägger vissa år större arealer än kalhyggena.

Det finns fortfarande tid att spara stora regnskogsområden.

Miljoner växt- och djurarter finns i Amazonas som är en av jordens sista tillflyktsorter för jaguarer, harpin örnar, rosa floddelfiner med flera.

En av tio kända arter i världen lever i Amazonas regnskog. Det finns 1000 tals olika fågelsorter där t.ex. den Röda Aran som är en ikon för Amazonas, är mycket intelligent, social och lever i flockar med 10–30 fåglar. De parar sig för livet och kan bli 60 år. Deras största hot är skogens försvinnande och den illegala djurhandeln.

Även 30 miljoner människor bor i Amazonas. 350 ursprungsbefolkningar och etniska grupper lever av naturen. Den mänskliga mångfalden är också hotad.

Det är inte bara Amazonas som behöver skyddas utan också skog i Sverige. Vår urskog utgör endast ca 3% av skogsarealen. Vad händer när urskogen försvinner?

Stina Folkebrant

Stina Folkebrant, ”Amazonjinx”