Atelje Kanten, Hjärtslag

Corinna Stuart-Beck, Solveig Lehtonen, Liz Carina Karlsson, Ulla-Pia Könönen, Anders Gullberg, Gudrun Blom, Lennart Berggren och Debra Almqvist.

https://kanten-ateljeforening.webnode.se

12 – 27 februari 2022
Atelje Kanten, Hjärtslag