Su Grierson (Skottland): Eyshine

Su Grierson

28 september - 12 oktober 2002

EYESHINE Bilder och video som visar industrikomplex i våra landskap. Det underliggande konceptet med dessa arbeten är att se hur bilderna kan påverka våra tankar.

Jag utforskar förhållandet mellan teknologi och bildskapande. Detta innefattar rörliga bilder (video) och stillbilder. Jag arbetar med fotobaserade tekniker och datorbearbetning. En del verk blickar inåt, mot själva teknikens väsen och de processer den arbetar med,  dessa verk är icke ”berättande”, men utnyttjar ljus, rörelse och signalfärger.
Andra verk arbetar med dessa aspekter för att blicka utåt, mot ”verkligheten”. Jag har ett särskilt intresse för landskap, alltså naturens kulturellt betingade visuella uppenbarelse. Jag har även deltagit i ett flertal samarbetsprojekt knutna till specifika platser (inklusive offentlig konst och teater) och därvid använt olika tekniker, inklusive ljud.
Su Grierson-1
Su Grierson-2
www.sugrierson.com
Su Grierson (Skottland): Eyshine