Holger Karlson: teckningar och grafik

Holger Karlsson

26 september - 12 oktober 2003
Holger Karlson: teckningar och grafik