Über normal Null

29 augusti - 21 september 2003

Det är märkligt att se hur nära konstnärer i Berlin och konstnärer i svenska Borås förhåller sig till varandra. Denna utställningen som har genomförts i ett vattenverk i Berlin och i det gamla vattenverket Ålgården i Borås. Temat vatten blev upphov till utställningsnamnet Über normal Null eller som vi säger – över havet på svenska.

Delar av utställningen från  Berlin byttes ut i många fall då den flyttades till Borås, där tillgången av en park tillät utomhusarrangemang och inomhusytorna var starkt begränsade i förhållande till det stora vattenverket i Neukölln i Berlin.

Drivkraft för utställningarna är Michael Zeuch som har skött alla kontakter och står för arrangemanget i Berlin. Michael har samlat de fem Berlinkonstnärerna och dom svenska konstnärerna kommer från kretsen runt Borås Konstgrafiska Verkstad som även driver konstnärernas galleri Ålgården i Borås.

Ett fruktbart samarbete som lovar gott i framtiden. Nya utställningar planeras och nya vänskapsband har knutits.

Björn Bredström

Berlin

Christian Bilger
Christian Bilger

 

Doris Kuwert
Doris Kuwert

 

Beate Spitzmüller
Beate Spitzmüller

 

Michael Zeuch
Michael Zeuch

 

Borås

Björn Bergsten
Björn Bergsten

 

Björn Bredström
Björn Bredström

 

Christina Lindeberg
Christina Lindeberg

 

Anna Mattsson
Anna Mattsson

 

Tommy Pettersson
Tommy Pettersson
Über normal Null