Svenrobert Lundquist

Svenrobert Lundquist

10 november - 26 november 2006

Svenrobert Lundquist är född 1940 i Åtvidaberg och bosatt i Mölndal. Han är utbildad vid Valands konstskola i Göteborg, där han f ö var prefekt under åren 1984 – 87. Svenrobert har under åren varit mycket aktiv – chef för Göteborgs konsthall, ordförande i NUNSKU ( Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet). skrivit böcker, startade Grafiknytt och var dess redaktör under många år, känd debattör för att nämna en liten del.
Parallellt med grafik och teckning har han alltid skulpterat och målat.. Tidigare skulle nog Svenrobert kalla sig skulptör då han gjort en rad olika offentliga utsmyckningar, i material allt från trä,polyester, brons, bränd lera, betong och sten (granit som kalksten) eller sandsten som på Saltemads Camping här i Borås.
Sen i början av 80 talet och tills runt 2000  hade Svenrobert  seminarier i stenhuggning i ett stenbrott i närheten av Hoburgen på södra Gotland, där genom åren flera hundra elever fått undervisning, med hans erfarna ledarskap.
De senare åren har grafiken dominerat hans arbeten och på Ålgården visas träsnitt i stora format med  Japansk underton  samt en del mindre huvuden i Gotländsk marmor.

Svenrobert Lundquist