Grafik i Väst på Ålgården

grafik-i-vast-top

1 december - 17 december 2006

Grafik i Väst med sitt säte i Göteborg är ett västsvenskt svar på Grafiska Sällskapet som är beläget i Stockholm och bägge hjälper yrkesverksamma konstnärer att nå ut med sin grafiska konst. Utställningen är ett urval av de medlemmar som presenterar sig i den nya medlemskatalogen. Grafik i Väst visar med sin utställning många av de olika grafiska teknikerna och metoderna. Modern grafik innehåller ofta blandade metoder för att nå önskat resultat. Traditionen med rena etsningar och gravyrer är förbi och numera kan man finna photopolymer och Riston som teknik. Man skulle kunna tro att datorn har tagit över det vanliga handgjorda teckningarna men så är inte fallet. Detta kan man se på Ålgården som visar ett tvärsnitt av dagens grafik.

Grafik i Väst på Ålgården