Akiko Ikeda (Japan): sightseeing

akiko-flyg

23 mars - 8 april 2007

Enkelt uttryckt är videon ”they’ve still stuck on your wall” ett arbete  utformat för att dokumentera mina resor till olika platser runt om i världen. I detta fallet innebar det att sätta fast ett flygplansliknande föremål på fönstret till de olika fortskaffningsmedlen jag färdades med och filma det med en videokamera. Genom placeringen på fönstret och fortskaffningsmedlets rörelse ser det ut som om flygplanet verkligen flyger genom landskapet. Landskapet skiftar naturligtvis beroende på plats.

Genom att upprepa filmningen på olika platser och sammanställa resultatet till en video hoppas jag fokusera på frågor som ”Vad är rörelse?” och ”Hur skiljer sig olika kulturer från varandra?”  Allt eftersom mitt intresse för projektet djupnar tror jag att betydelsen av det ökar.
Så här långt har jag rest och och gjort likartade videoarbeten i Japan. Det började i min hemstad Gifu och har fortsatt med filmsekvenser från platser som Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto och Okinawa. När helst jag reser filmar jag. Jag har kommit att beakta  detta arbete som en grundläggande del i mitt livsverk som konstnär.

Akiko Ikeda

http://ikedaakiko.net/en/

Akiko Ikeda (Japan): sightseeing