Trots allt

Trots allt

30 november - 16 december 2007

I mer än 10 års tid har ”målarUlla” erbjudit personer som finns på Rehabiliteringskliniken Borås en mötesplats. Konstnären Ulla Zimmerman samlar regelbundet avdelningarnas inneliggande patienter kring papper, penslar och färg. Ulla är den motor som hjälper svårt sjuka människor att skapa nya uttryck. Majoriteten av de som deltar har språkliga och kommunikativa svårigheter. Den aktuella utställningen är ett collage av mer än 350 bilder från senare tid.

Klinikchef
Marie Paaske
Leg. logoped
Anneli Bergström
Rehabiliteringskliniken, SÄS
Borås

Trots allt