Birgit Brab (Tyskland): point of view

Birgit Brab

1 februari - 17 februari 2008

I mina etsningar arbetar jag med former och ytor och deras förhållande till rummet. Upplevelser och situationer blir utgångspunkten eller idén  till en form, som när jag sedan betraktat den på lite avstånd, översätter till mitt eget bildspråk.

Tyngdpunkten ligger på ögonblickets innersta natur. Resultatet blir en enkel och reducerad, men koncentrerad och mångfaldig form. De val jag gör är för att kunna fokusera koncentrationen på de formade ytorna som det väsentliga i arbetet. Detta sätt att uttrycka sig på är betecknande för mitt sökande efter kontinuitet och stabilitet.)

De tekniker jag arbetar med är etsning (direkt eller med akvatint) och karborundum (limmad akvatint). Genom att använda dessa tekniker skapar jag olika nivåer eller rum, jag arbetar mig ner i plåten och bygger dessutom på ytan.

Birgit Brab (Tyskland): point of view