Futurum

17 maj - 3 augusti 2008

Som en del i Borås Internationella Skulpturfestival får besökarna på Ålgården, konstnärernas verkstäder och galleri se exempel på modeller till skulpturer som vi gärna önskar oss till Borås under de närmaste åren. Här finns modellen till landskapskonstnären Gunilla Bandolins Något mer än en tefatsbacke, som är tänkt att förverkligas för Stadsparken, Maria Miesenbergs Half an Angel för Annelundsparken, Sven-Erik Johanssons surrealistiska Ryttaren för en plats nära Högskolan, Eva Hilds Loop samt Jacob Dahlgrens spektakulära glasskulptur The wonderful world of abstraction för återinvigda Bäckängsgymnasiet.

 

22. Maria Miesenberg
Född i Svalöv 1965
Bor och verkar i Stockholm
Half an angel i brons föreställer en 6-årig flicka, som lojt och omedvetet sträcker på sig med flexade knän och putande mage. Den ena armen blir en vinge bakom hennes huvud…

Verktitel: Half an angel

Maria Miesenberg

 

23. Gunilla Bandolin
Född 1954 i Köping
Bor och verkar i Stockholm
”Det intresserar mig hur människor använder den yttre miljön.”
Gunilla Bandolin

Verktitel: Något mer än en tefatsbacke

Gunilla Bandolin

 

24. Eva Hild
Född 1966
Bor och verkar i Sparsör
”Min avsikt är att besökaren skall få en visuell, kroppslig och känslomässig
upplevelse när de möter mitt verk; ett skulpturalt rum”.

Verktitel: Loop

image_preview-2

 

25. Anders Hammarstrand
Född i Göteborg 1955
Bor och verkar i Göteborg
Konstverket som aldrig tidigare visats har växt fram under en period av åtta år. Skulpturens grundtema är människans tre predikament; födelse, fortplantning och förgängelse. Figurationens ytterst polerad yta är inte avsedd för utomhusbruk…

Verktitel: Kvinna gör atavistisk odyssé innan tidens slut

Anders Hammarstrand

 

26. Sven-Erik Johansson
Född 1925 i Borås
Bor och verkar i Örby
”Kanske har jag en stil som påminner om surrealism. Det är fria formfantasier,
byggen av mörker och ljus, men med många föreställande detaljer i kompositionerna.”
Sven-Erik Johansson

Verktitel: Ryttaren

Sven-Erik Johansson

 

27. Christian Pontus Andersson
Född 1977 i Brattfors, Värmland
Bor och verkar i Stockholm

Guard for tears ger en hint om en ny människotyp. Den uppträder som en stram
och androgyn mellanform, avhumaniserad och känslokall i sin vithet…

Verktitel: Guard for tears

Christian Pontus Andersson

 

28. Jacob Dahlgren
Född 1970 i Stockholm
Bor och verkar i Stockholm
Jacob Dahlgrens signum är ränder, rutor, ringar, prickar eller fyrkanter i klart lysande färger. Med sina kombinationer av föreställande och icke föreställande rankas han som ”konkretist” och nära besläktad med Mondrian och de Stijl…

Verktitel: The wonderful world of abstraction

Jacob Dahlgren

 

Utställningen arrangerades av Borås Konstmuseum

Futurum