LYNNE HAAGENSEN (USA): ”Close By”

Lynne-bild--web

En installation i Pumphuset gjord av vår ”Artist in residence” på Ålgården under augusti månad.

28 augusti - 31 augusti 2008

 

En regnig morgon när jag satt bekvämt på verandan till Ålgården och tecknade kom Björn Bredström förbi. ”Du har inte gått särskilt långt..” sa han. Den kommentaren gav mig namnet till installationen, ”Close by”. Teckningarna som jag hänger i den åtta meter cirkeln inuti det runda pumphuset är alla gjorda i den närmaste omgivningen runt Ålgården.

Pumphuset är en förtjusande och ovanlig liten rund 1800-tals byggnad med en diameter på ungefär tre och en halv meter invändigt. Utsidan är i tegel medan insidan har har gammal gulnad puts. En bullig, som i mina ögon ser rysk ut, plåtkupol bildar tak. Invändigt hålls den upp av två uppsättningar tunga träbjälkar. De små fönstren släpper in ljuset mellan bjälkarna och det bildas x-formade skuggor.

I mitt bildspråk arbetar jag experimentellt med fotokopiering. I mitt sätt att arbeta med fotokopiering finns inte två identiska kopior. Vanligtvis placerar jag min teckning, som är gjord på transparent film, nederst mot kopiatorns glas och sedan lägger jag olika material över den. Som ”lock” använder jag papper som är lite skrynklat. Där ljuset kommer in blir bilden mörkare. Några av linjerna i teckningen blir suddiga. Jag har lärt mig att någorlunda kunna kontrollera ytor med fokus och det som blir otydligt, också mörker och ljus, men mycket är utlämnat åt slumpen. Jag gör mängder med kopior och väljer sedan ut de mest intressanta.

I pumphuset på Ålgården har jag fäst färgad plast på några av fönsterrutorna i den rundade kupolen. Ljuset inuti pumphuset får det vita i mina papper att se lite blåviolett ut. När solen lyser genom de färgade fönstren spelar orange, gröna och ljusblå fläckar över delar av bilderna. Jag tycker om att ljusets förändringar blir en del av installationen.

Jag har under ett antal år arbetat med fotokopiering som en konstnärlig uttrycksform. Mitt intresse för tekniken har lett mig till ett fyra månaders residency vid Xerox PARC- Palo Alto Research Center i Karlifonien 2001 och tre veckor som gästartist hos MIDE,  Museo Internacional de Electrografía i Cuenca, Spanien 2005.
Ett residency är för mig ett fantastiskt tillfälle att få koncentrera mig på min konst. Jag är professor i konst vid avdelningen för konst och design  vid universitetet i Idaho i USA. Vanligtvis under läsåret så undervisar jag i teckning och grafik. Denna terminen har jag tjänstledigt. Från universitetet i Idaho har jag fått ett stipendium som täcker mina kostnader för resor och vistelsen på Ålgården.

http://www.webpages.uidaho.edu/~lynneh/

LYNNE HAAGENSEN (USA): ”Close By”