Lerverk 30 år, jubileumsutställning med konsthantverk i keramik, glas och smyckekonst av medlemmarna

Lerverk

12 november - 28 november 2010

LERVERK är ett konsthantverkskooperativ i Göteborg. Det bildades 1980, då det fanns behov av ett gemensamt forum för kollegialt samarbete, med en butik och ett galleri som fast punkt. I år firar vi sålunda 30-årsjubileum.

Kooperativet är en ekonomisk förening och medlemmarna deltar aktivt i den dagliga driften av LERVERK samt har vi två halvtidsanställda, med lönebidrag från kulturarbetsförmedlingen i Göteborg, som hjälper till i butik och galleri.

Alla medlemmarna arbetar i egna ateljéer. Man ansöker om medlemskap två gånger om året. Kriterier för att bli antagen som medlem är

Högskoleutbildning eller liknande konstnärlig utbildning. Vi tar även in gästmedlemmar för en period i mån av plats.

Tre material är representerade; keramik, glas och metall/ smyckekonst och bredden är stor i uttryckssätt och val av teknik. Det ges plats för såväl bruksting som mer fria skapelser.

Gruppens signum är kvalitet och mångfald.

Som komplement till direktförsäljningen har galleriverksamheten alltid utgjort en viktig del. Här kan medlemmarna och inbjudna gäster visa separat- och samlingsutställningar.

Som grupp har LERVERK flera gånger inbjudits att ställa ut på annan ort, både inom landet, i de nordiska grannländerna och övrigt utomlands. Vid kooperativets 20-årsjubileum vandrade utställningen EN SKÅL FÖR LIVET från norr till söder.

Under de 30 år som gått har medlemssammansättningen skiftat. I utställningen på Ålgården deltar 14 keramiker, 2 glaskonstnärer och 5 smyckekonstnärer.

LERVERKS målsättning är att väl förvalta ett kulturarv!

http://www.lerverk.se

Lerverk 30 år, jubileumsutställning med konsthantverk i keramik, glas och smyckekonst av medlemmarna