Christel Hansson: Öppen för hav

Sarkofag, grafikobjekt, ca 28 x 16 cm
Sarkofag, grafikobjekt, ca 28 x 16 cm
4 mars - 20 mars 2011


Det finns något uråldrigt,
något som drar och talar
bortom tiden.
En konkav djup tillhörighet,
som inte har namn,
inte har form.
Ett mörker som kräver ett
lyssnande utan rädsla.
Att lyssna in denna röst,
väntande, utan tanke,
föder bilder,
skapar rörelse.
En rörelse som öppnar
mot något ofattbart,
bortom jaget,
just där ensamheten övergår.

www.christelhansson.se

Christel Hansson: Öppen för hav