Magnus Dahl & Tobias Törnqvist: Resa utan karta

Magnus Dahl & Tobias Törnqvist Resa utan karta

8 - 24 februari 2013

I utställningen Resa utan karta visar vi bilder som vuxit fram i ett samarbete. Ett arbete som är uppbyggt av fragment och rester inom den egna bildproduktionen. Bilder som tryckts och avvisats får nu en andra chans genom en kollageteknik som överförs till transparent film och sedan trycks. Detta öppnar för omtagningar och en lek med de egna bildelementen. Ytterligare ett steg tas när de blandas mellan oss. En process som kan liknas vid en brevväxling där bilder upprepas, läggs till och dras ifrån.
Magnus Dahl & Tobias Törnqvist-2

 

 

Magnus Dahl & Tobias Törnqvist-3

www.magnusdahl.info

www.tobiastornqvist.se

Magnus Dahl & Tobias Törnqvist: Resa utan karta