Utopia, medlemsutställning

27 april - 12 maj 2019

VERNISSAGE lördag 27.4 kl 12-16
Invigning av kulturnämndens ordförande SARA ANDERSSON kl 12.30

Torsdag 2 MAJ kl 18
KONST – DIKT – MUSIK I UTSTÄLLNINGEN

SIV MINELL, recitation ur rymdeposet ANIARA av Harry Martinsson.
LEIF JONSSON o MARTINA STEEN musik, SLAGVERK o FLÖJT.

Utopia, medlemsutställning