Gunilla Boije af Gennäs och Nils-Erik Mattsson – Dela rum

Gunilla Boije af Gennäs

www.gunillaboije.n.nu

 

Nils-Erik Mattsson, Double-Double, Portrait of Mark in the Jingle-Jangle room.

www.nilserikmattsson.se

10 oktober – 25 oktober 2020
Gunilla Boije af Gennäs och Nils-Erik Mattsson – Dela rum