Ulla Jansson, Livets tunna tråd

Det nedsågade läketrädet

Olja och blandteknik

18 september – 3 oktober 2021
Ulla Jansson, Livets tunna tråd