Miina Anahita

 

 

Jag spenderar nästan all min tid med att äventyra de dolda men inte förglömda skogarna,möter och umgås med dess gränsöverskridande väsen. Jag blir kallad till möten med skogsvarelserna uppe vid bergen och i skogarna vid sidan av mitt torp.

Jag har tålmodigt observerat bäckarna som stillsamt trålar sig genom skogslandskapet, vandrat många timmar runt sjöarna och lurat på varje hemlig stig.

Under nattskogens skyddande mörker, lurar, söker och möter jag det som jag med blotta ögatinte kan se. Men som genom min kamera frammanas. Seendet som inte existerar utankameran, utan bilden av dem, är det som förhäxat mig till att undersöka. Jag ser mina gestaltningar som ett försök till att kommunicera en personlig resa till en imaginär eller tillfällig plats där gränser upphör att existera.

Min konstnärliga praktik manifesterar sig genom den fotografiska bildens metamorfos tilfotografisk skulptur, som gestaltas genom en rumslig- och multimodal installation.

Den rumsliga gestaltningen ger form åt kroppsliga upplevelser av världar, varelser och ting.

Jag söker efter det imaginära inom, runt, men framförallt bortom representationen av det avbildade – tillhörande det synligt osedda.

http://www.miinaanahita.com/

 

 

Miina Anahita