Sagit Paulsson/ Jolanta Nowaczyk Perspective of silance

Perspective of silence

 

Jolanta Nowaczyk och Sagit Paulsson är konstnärer som har träffades av tillfälle ca 10 år sen, i Borås. Sen dess har deras vänskap utvecklat genom livet.  Perspective of silence är deras första utställning tillsammans.

 

Perspective of Silence” utforskar skiftande perspektiv på trygghet, ro, och stillhet, samt hur omgivningen formar dessa känslor. Konstnärerna S. Paulsson och J.Nowaczyk, ursprungligen från olika länder och bakgrunder, delar en gemensam historia av att ha vuxit upp i bullriga och kaotiska miljöer.

Utställningen väcker tankar kring var hen kan finna sin fristad av lugn och ro.

Genom att utforska konstnärernas bakgrund i relation till den nuvarande omgivningen belyser utställningen platsens betydelse för upplevelsen av tystnad, kreativitet och frid. ”

 

 

Sagit Paulsson

Som konstnär med en stor samhällsmedvetenhet kommenterar Sagit Paulsson världs- och samhällsupplevelsens direkta och mindre direkta effekter på människors liv och hennes. Genom automatism, en arbetsmetod som leds av konstnären, blir publiken till en medskapare i konstnärens utforskning och utveckling av en diskurs om den tysta platsen som hen hittar sin kreativitet och trygghet i.

Valet av material och teknik utgår utifrån budskapet och upplevelsen och oftast utrycks i form av installationer, bild och performans.

”Automatisering är ett begrepp inom den modernistiska poesin och konsten. Det innebär att man under sitt skapande låter förnuftet slå tillbaka för att tillåta en frigörelse av ett undermedvetet bildspråk. Upplevelser av religiös eller andlig automation finns för övrigt belagda sedan antiken” wikipedia.

 

 

 

 

Jolanta Nowaczyk

Jolanta Nowaczyk, polsk konstnär, främst inriktad på måleri. I sina verk utforskar hon ämnen relaterade till naturens förändringar och förgänglighet, starkt kopplade till mänskligt liv.

Bildernas språk innefattar djup och sofistikerad färgsättning, noggrant anpassad till ämnet och möjliggör för betraktaren att ”gå in” i en dialog med konstnären.

www.jolantanowaczyk.com

 

 

 

Sagit Paulsson/ Jolanta Nowaczyk Perspective of silance