Christine Goodman (Skottland): Extent of turning

Christine Goodman

14 oktober - 30 oktober 2005

Mitt nuvarande arbete bygger på en personlig resa under de senaste tio åren, där jag utforskat tvåfaldigheter: täthet/genomskinlighet,monkromt/färg, rörelse/stillhet och är ett försök att bestämma dess inneboende polaritet. Jag försöker mig på den här lösningen genom kontrast av visuella element.

Mina målningar är inte representiva, inte abstrakta, handlar inte ens om typen av material. Dessa arbeten är resultaten av en process där man lägger lager av färg på en spänd duk och sedan bokstavligen mekaniskt slipar bort det igen som glaciära strimmor/räfflingar på en klippa. Mina arbeten är helt enkelt ett bevis av det här förloppet, och samtidigt riktar de sig till vårt mänskliga behov av att ”likställa”/”jämnställa” det här bestyrkandet med vår erfarenhet av den naturliga världen. De har lager av späda/ömtåliga ytor. De tycks tomma men är i själva verket svårbestämbara/utsökta fastheter och former.

Min avsikt är att skapa verk som kommer att ha närvaro men samtidigt förvandla tidsrymden genom sina egenskaper av stillhet, sensuellt ljus och skugga.

Christine Goodman (Skottland): Extent of turning