Gunnar Bergh

Gunnar Bergh

4 mars - 20 mars 2005

Gunnar är en välkänd målare som även gör en hel del grafik. Utställningens olika trådar är hämtade från myt, saga och sägen och  hålls nödtorftigt samman av den flitiga Nornan som syns stickande på bilden.  Målningar, teckningar  och träsnitt  kommer att dominera det vackra Ålgårdsgalleriet vid Viskan fram till 20 mars.

Gunnar Bergh