Unik – Produktion: Möten mellan design, konst och konsthantverk

Unik - Produktion-1

8 april - 24 april 2005

Marianne Abelsson
Hans Gothlin
Ann Jansson
Källemo-möbelobjekt
Gun Lindblad
Ingalill Sjöblom

Peter Hansen/Björn Nilsson
Soundtrip Roundtrip
-musik i tid och rum

Unik - Produktion-2

Unik - Produktion-3

Unik - Produktion-4

Unik - Produktion-5

Unik – Produktion: Möten mellan design, konst och konsthantverk