Yoshiko Shinohara, Takeshi Shinohara och Masahiro Nakamura (Japan)

Yoshiko & Takeshi-1

20 maj - 5 juni 2005

Korrespondens med det levande

Träd.
Dessa namn som är lika betydelsefulla som vänner.
I mitten av en öppen plats i mitt medvetande finns det alltid ett träd som vajar i vinden.
Detta träd representerar samtidigt nostalgiska minnen och det liv jag lever nu.
Det återspeglar inte minnen av existerande riktiga träd.
Jag vet inte varför, men gång på gång, vid stora förändringar i mitt liv, finner jag mig själv vid varje tillfälle hängivet talandes med ett träd. Innan jag ens anar det har ett träd börjat leva inom mig.
Varför jag föreställer mig det så här är kanske för att jag alltid haft en önskan att komma närmare ”trädets natur”. Det kanske vore mera riktigt att säga att jag känner något som liknar ett slags tankebearbetning inuti dem, vilket har fått mig att se med nya ögon på inte bara träd utan på allt levande inklusive människor – att utveckla en medvetenhet av världen som jag tidigare sett, men inte med mitt inre öga.
Jag är mottagaren av brev som i det tysta levereras från levande varelser på jorden. Det är i sådana stunder som mina arbeten i serien ”Korrespondens med det levande” har fötts.

Yoshiko Shinohara

 

Yoshiko-1

 

Yoshio-2

 

Yoshiko-3

 

Yoshiko-4

 

 

Do waarde van een plaats – värdet av en plats

Den värld vi lever i och som vi ser är endast en produkt av varseblivning förmedlat genom en illusion. Detta är speciellt tillämpligt på former och färger: vi lever i värld där vi tror att dom är sanna och verkliga.
Som barn tror jag inte att jag kunde särskilja en plan yta som en plan yta eller en kub som en kub när jag betraktade dem. Jag tror mer att världen var en plats där olika synintryck blandades ihop. Till exempel så upplevde jag en slags underlig känsla när jag samtidigt tittade på en kub ritad på en plan yta och på själva kuben.
Senare kom jag till insikt att det är en illusion som skapas när en kub ritas på ett plant underlag för att avbilda den verkliga. Och jag började rita illusioner där betraktarens synintryck fyllde i det som var vänt bakåt på en tredimensionell figur när den sågs ur en speciell vinkel.
Vid denna tid hade jag upplevt oräkneliga bevis på detta fenomen.
Och nu, som vuxen, börjar min värld av illusioner att ta form. Jag tror inte att det är någon mening med att fråga om det är sant eller om det är rätt eller fel, men jag känner mig obekväm om det är inrotat och stelt.
Genom mitt arbete önskar jag skapa en ny, överlägsen uppsättning värderingar likaväl som att uppnå glädjen av att finna en ny värld.
Jag visar nu arbeten som uttrycker platsens begrepp likaväl som visuell perception ur den synvinkeln på platsen där människor verkar och lever.

Takeshi Shinohara

Takeshi-1

 

Takeshi-2

 

Takeshi-3
Takeshi-3
Yoshiko Shinohara, Takeshi Shinohara och Masahiro Nakamura (Japan)