Gustav-Adolf Johansson, Minnesutställning

 

Katthammarsvik, torrnål
Katthammarsvik, torrnål
4 november - 18 november 2012

 

Denna utställning var tänkt att visas för ett år sedan i samband med Gustav-Adolf Johanssons 99-års dag. Han deltog själv i förberedelserna och såg fram emot utställningen. Tyvärr gick han hastigt bort några veckor innan och utställningen visas nu, ett år senare, istället som en minnesutställning, då Gustav-Adolf Johansson i år skulle ha fyllt hundra år den 6 november på Gustav-Adolfsdagen.

Gustav Adolf föddes 1912 i en litet skogstorp utanför Askersund men var sedan 1936 bosatt i Borås. Gustav Adolf började sin karriär som yrkesmålare men hans stora passion var att teckna. Han genomgick teckningsstudier på ABC skolan och fick ett Parisstipendium som ledde till studier på Académie Julian, innan han helt övergick till konsten.
Gustav Adolf började intressera sig för grafisk konst först på slutet av sjuttiotalet och blev då medlem i Borås Konstgrafiska verkstad och senare även i Grafiska Sällskapet.
Först var det stenlitografi som upptog hans tid och för honom var det ganska naturligt då han var en brilliant tecknare och tecknade alltid direkt på stenen. Men efterhand fann han att torrnålsgravyren bättre passade till hans motiv och med en del goda råd av grafikern Rune Claesson fann han den rätta vägen och den införskaffade stentryckspressen fick bytas ut mot en koppartryckspress.
Gustav Adolf Johansson var en älskad konstnär här i västsverige och hans konst har under åren funnit sina vägar runt om i Sverige.

Gustav-Adolf Johansson, Minnesutställning