Bengt Johansson: Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne.

Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne.
Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne.
8 - 23 mars 2014

I Västsverige har kolorismen alltid varit levande och haft en stark position kanske som en följd av unika förhållanden för ljus och luft i havsbandet. Konstnären Bengt Johansson i Glommen utanför Falkenberg har en alldeles speciell begåvning när det gäller färg, men det som ser lätt och självklart ut i hans bilder är resultatet av många års slit och ångest med bildproblem och med att förstå hemligheten bakom färgernas väsen och energi. Hans ofta stora bilder i olja präglas av en rastlös energi med ett vibrerande ljus och bär alla på en stark lyckokänsla över färgens möjligheter. Samtidigt pendlar de mellan kaos och ordning, harmoni och disharmoni i en oemotståndlig blandning av lekfullhet och konstnärlig medvetenhet.

Gun Hellervik
(ett utdrag från en intervju i november 2013, för kulturtidskriften Zenit)

www.bengtjohansson.se

Bengt Johansson: Sol ute, sol inne, sol i hjärta, sol i sinne.