Tryckexponering, redovisning av ett projekt

tryckexponering

8 - 23 februari 2014

Genom ett generöst bidrag från Tore G Wärenstams stiftelse har Ålgården fått möjlighet att genomföra en specialutbildning inom det konstgrafiska området.
10 elever har under hösten undervisats av Svenrobert Lunqvist, Björn Bredström och Jim Berggren. En utbildning där man fått såväl de hantverksmässiga praktiska delarna av de grafikiska teknikerna som konstnärliga möjligheter att tillämpa dem. Resultatet visas i en grupputställning som har vernissage lördagen den 8:e februari.

Medverkande:
Joel Abrahamsson, Annette Hammarén, Nora Hammenberg, Anita Johansson, Kalli Kalde, Sirgitta Keiskander, Pekka Litmanen, Anna Mattsson, Kristina Thun och Erja Tienvieri

Tryckexponering, redovisning av ett projekt