Rogerts Bondesson, Måleri

 

11 - 26 november 2023
Rogerts Bondesson. Målare. Utbildad på Konsthögskolan Valand 1976-81. Verksam i Göteborg.
Min ingång i måleriet är icke-litterär och har definitivt inget med utforskande att göra.
Jag är en traditionell målare i bemärkelsen stort intresse för färg och form och förtjusning i själva materialet. I mitt fall oftast tempera och olja.
Förebilder finns i det västsvenska måleriet men även i t.ex den italienska ungrenässansen. Jag tycker om att vara en del av en tradition och bygga vidare på gammal kunskap.

Jag målar nästan alltid ett slags rum. En exteriör eller interiör. Med eller utan figur. Även i andra motiv är det rummet som                                        intresserar mig. Rum genom färg och form.


 

Fjäril /140×88 cm /tempera och olja

 

Dröm /130×130 cm /tempera och olja

 

 

 

Rogerts Bondesson, Måleri